Kemençe
Kemene, biri Osmanlı Mziğinde, diğeri Karadeniz yr